סדנת חשבון - החוג לחינוך מיוחד שנה ג' - מכללת אורנים

משאבי אינטרנט חפשיים ללימוד חשבון באופן מקוון ואינטראקטיבי

מדריכות הסדנה: אורית קאופמן, סמדר בן-פורת, דסי סגל וזהבה קרלינסקי

הוראות לבניית תרגול חשבון מקוון מותאם אישית:
1. בוחרים את הנושא הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת (שמתחת לכותרת "נושא").
2. בודקים איזה משחקים מתאימים לנו, באמצעות לחיצה על הקישורים שלהם.
3. מסמנים וי בתיבת הסימון של הפריטים הרצויים לנו.
4. מעתיקים ושומרים את כתובת האינטרנט הייחודית שתופיע למעלה (או שולחים אותה במייל לתלמיד).
נושא טווח איכות הערות
עיגול מספרים גבוההעיגול לעשר הקרוב ביותר
עיגול מספרים גבוההעיגול למאה הקרוב ביותר
השוואת מספריםעד 9999גבוההזיהוי המספר הגבוה ביותר
השוואת מספריםעד 9999גבוההשימוש בסימנים < (גדול מ) ו- > (קטן מ)
השוואת מספרים ממוצעתאפשר לבחור מבין שלוש רמות: מספרים עד 999, עד 99,999 או 999,999
חיבורעד 10גבוההזה עד 10 רק בשלב הראשון
חיבורעד 10גבוההזה עד 10 רק בשלב הראשון
חיבורעד 10גבוההזה עד 10 רק בשלב הראשון
חיבורעד 10גבוהה 
חיבורעד 10ממוצעתמתרגל גם זיכרון עבודה
חיבורעד 100ממוצעת 
חיבורעד 20גבוההעשוי להיות מעט קשה.
חיבורעד 20ממוצעת 
חיבורעד 20ממוצעת 
חיבורעד 20ממוצעת 
חיבורעד 20ממוצעת 
חיבורעד 25ממוצעת 
חיבורעד 25ממוצעת 
כפלעד 12גבוהה 
כפלעד 25ממוצעת 
כפלעד 100גבוההלוח הכפל
כפלעד 100גבוההלוח הכפל - ניתן לבחור איזה כפולה רוצים לתרגל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל
כפלעד 100ממוצעתלוח הכפל - ניתן לבחור איזה כפולה רוצים לתרגל
כפלעד 120ממוצעת 
כפלעד 120ממוצעת 
כפלעד 120ממוצעת 
כפל במאונךעד 9999גבוההכפל במאונך של מספר דו ספרתי בחד ספרתי
כפל במאונךעד 9999גבוההכפל במאונך של מספר דו ספרתי בדו ספרתי
חילוק גבוההגורמים של המספר 12
חילוק גבוההגורמים של המספר 24
חילוק גבוההגורמים של המספר 36
חילוקעד 100גבוהה 
חילוקעד 100גבוהה 
חילוקעד 100ממוצעת 
חילוקעד 100ממוצעת 
חילוקעד 100ממוצעת 
שברים (השוואת שברים) גבוהההשברים הם בשלבים 2 ו- 3
שברים (הרחבה וצמצום) גבוההקל
שברים (הרחבה וצמצום) גבוההבינוני
שברים (הרחבה וצמצום) גבוההמתקדם
שברים (ייצוג שבר) גבוהה 
שברים (ייצוג שבר) גבוההשברים פשוטים
שברים (ייצוג שבר) גבוההשברים פשוטים
שברים (ייצוג שבר) גבוההשברים מורכבים
שברים (ייצוג שבר) גבוההשברים מורכבים
שברים (ייצוג שבר) ממוצעתשברים פשוטים
שברים (השוואת שברים) ממוצעת 
שברים (השוואת שברים) נמוכהשברים פשוטים ומורכבים
שברים (חיבור שברים) ממוצעתוחיבור וחיסור של שברים בעלי מכנה משותף.
סדר המספרים ממוצעתניתן לבחור את הטווח (בין 10 ל- 9999)
סדר המספריםעד 10נמוכה 
סדר המספריםעד 100גבוהההשוואת מספרים - מה גדול ממה
סדר המספריםעד 20גבוהה 
המבנה העשוריעד 999גבוההאבחנה בין ספרת אחדות/עשרות/מאות
המבנה העשוריעד 999גבוהההבנת המבנה העשורי של מספר כמאות שלמות + עשרות שלמות + אחדות
המבנה העשוריעד 999גבוההמנייה וספירה ביחידות, עשרות שלמות ומאות שלמות.
המבנה העשוריעד 9999גבוההאבחנה בין ספרת אחדות/עשרות/מאות/ואלפים
המבנה העשוריעד 9999גבוההקריאת מספר בספרות ובמילים
המבנה העשוריעד 9999גבוהההבנת המבנה העשורי של מספר כאלפים + מאות שלמות + עשרות שלמות + אחדות
יחס גבוההמשווים יחס עם השבר המתאים לו
סדרות גבוהההשלמת סדרות
חיסור נמוכהחיסור של המספרים 2 ו- 3
חיסורעד 10גבוהה 
חיסורעד 10ממוצעת 
חיסורעד 100ממוצעת 
חיסורעד 20ממוצעת 
חיסורעד 25ממוצעת 
חיסורעד 35ממוצעת 
חיבורעד 35ממוצעת 
חיבורעד 20גבוהה 
חיסורעד 100ממוצעת 
חיסורעד 20ממוצעת 
סדר פעולות חשבון גבוהה 
סדר פעולות חשבון גבוהה 
סדרות גבוההאפשר לקבוע בדיוק איזה סוג סדרה לתרגל
אחוזים ממוצעתמקבלים מספר עשרוני בין 0 ל- 1 וצריך לכתוב אותו כאחוז.
אחוזים ממוצעתמקבלים אחוז בין 0 ל- 100, וצריך לכתוב אותו כשבר עשרוני.